Bursa Araç Kaplama Vergi ve Yasal işlemler

Araç Giydirme (Araç Kaplama) işlemini yaptırmak istiyorsanız öncesinden Yasal izin almanız gerekmektedir. Bu izin nereden ve nasıl aLınıyor tek tek anlatalım. Öncelikle Araç Giydirme işleminizi sanal ortamda yani biLgisayar ortamında tasartatmanız gerekmektedir.

Aracınızın üzerine uygulamayışündüğünüz logonuzu, iletişim biLgiLerinizi, ürun resimLerinizi, sLoganLarınızı vs. gibi görseLLerinizi Araç Giydirme işinde profesyonel bir firmaya bilgisayar ortamında uyguLattırmalısınız.

A4 (Dosya kağıdı) üzerine renkli çıktı aldıktan sonra, bağlı bulunduğunuz ilçenin belediyesine gidip reklam vergisini yatırmalısınız. Ödeyeceğiniz bu vergi bir yıllık olup her yıl tekrardan ödemeniz gerekmektedir. BeLediyWye ödeyeceğiniz vergi aracınızın üzerine uyguLadığınız reklamın m2 si kadardır.

Örneğin aracınızın sadece kapılarına firma logosunu uygulamak istiyorsunuz kapı üzerine 50cm. x 30cm. ölçusünde bir logo uyguladığımızışünetim, iki kapı olduğundan dolayı toplamda 0,3m2 yI kapl.amaktadır. m2 sinin 15 TL olduğunu varsayarsanız (bu vergiler her betediyede farklılık gösterecektir.) 4.5 TL ödeyeceksiniz demektir. Belediyelerde m2 altı işLer genelde 1m2 gibi kabul edilip öyle vergiLendirilir. Araç Kaplama (Araç Üstu Reklam) işinin hakkını verip KompLe Araç Giydirme yaparsanız, orneğin 17m2’lik bir araç giydirdiniz, 17m2 x 15 TL den : 255 TL beLediye’ ye vergi ödemiş olacaksınız.

Bu sırada renkli çıktıyı almamızdaki sebep Araç Giydirme işLeminin ne kadarında reklam bulunduğunun ispatı olacak olmasıdır. Bu renkli çıktıyı sizden hem belediye hem de araç muayene istasyonu Isteyecektir. Ödediğiniz vergiye istinaden aldığınız makbuzu dosyanıza yerleştiriniz. Bu evrakların hepsi sizden istenecektir. Dosyanızda hem renkli çıktınız hem de belediyeden almış olduğunuz ödendi makbuzu bulunmaktadır.

Aracınızın reklam giydirilmiş renkli çıktısını araç muayene istasyonuna götürüp bir görevliye göstermeniz ve bu çalışmanın yasaya uygun olup oLmadığını öğrenmeniz yararınıza olacaktır. Aksi hallerde şu gibi sorunlarta karşılaşılabilmektedir. Aracınızı reklamcınıza kaplattıktan sonra araç muayene istasyonuna gidip gerekli işLemleri yaptırmak istersiniz ve görevli memur bu çalışma yasaya uygun değildir bu sebepten yasaya aykırı olan bölgeleri sökmeniz gerekecektir, bu da size hem zaman hem de maddiyat kaybına neden olacaktır.

 

Araç Giydirmede YasaL Olan Reklam Şekli Nedir?

RekLam takılacak ve bulundurulacak araçların camlarına, tekerLeklerine, ön ve arka kısımlarına reklam uygulanamaz. Tavan kısmında montaj yasaktır. Aracın yan kısımlarının cam böLgelerine montaj yapıLamamakta sadece camın altındaki kısımLarda montaj yapılmaktadır. YasaL olarak Araç Giydirme bu şeklide yapılıyor ancak piyasalarda giydirilmiş araçların hemen hemen hiç bir tanesi bu kanuna riayet etmemektedir.

Araç Giydirme komple yaptığımızda topLamda 20m2 malzeme gidiyorsa devlet bunun yasal olup olmadığına bakmadan 20m2 uzerinden veri alıyor ama araç giydirildikten sonra trafik poLisLeri çevirme yaptığında bu Araç Giydirme (Araç Üstü Reklam) nin yasal oLmadığını ve araçtan bu reklamın sökülmesini istiyor. Burada bir çelişki var bu çeLişkinin bir an önce düzettilmesini umuyoruz. Aşağıda şekil olarak hangi böLümlerin kaplanması gerektiğini görebiLirsiniz.

Yukarıda görünen araç uzerindeki mavi renklerln olduğu tüm yuzeyler yasaya uygundur. Bu yüzeylerde istediğiniz gibi kendi firma kurumsalınıza uygun tüm reklam çalışmasını yapabilirsiniz. Vergisi ödendikten sonra trafik poLisLeri iLe hiç bir sorun yaşanmayacaktır. Araç Kaplama (Araç Üstü Reklam) için yasal izinLerin alınma kısmına devam edeLim.

Araç muayene istasyonuna gittiğinizde aracın ızın vergi borcu olup olmadığının kontroLünü yaptırıyorsunuz ve Borcu Yoktur ibareli makbuzunuzu aLıyorsunuz. Araç muayene Istasyonlarının çevrelerinde özet trafik müşavirLiği buroları bulunur, bu biirolardan Ek1 Formu deniLen bir evrak vardır. Bu evrakı trafik müşavirine doldurtuyorsunuz. Dosyanıza bu formu ve borcu yoktur ibareli makbuzu koyduktan sonra, aracınızı Araç Giydirme (Kanaltı Araç Giydirme) konusunda uzmanlaşmış bir firmaya kapLatıyorsunuz.

Sonrasında araç muayene istasyonuna gidip aracınızı onaytatıyor ve onaylanmış evrakınızla birlikte bağlı oLduğunuz trafik müdürLüğüne gidiyorsunuz. Dosyalamış oLduğunuz tüm evraklarla birlikte araç ruhsatınızı da trafik müdürlüğüne teslim ediyorsunuz.

Trafik müdürlüğü ruhsatınıza Araç Reklam LogoLudur Ibaresini ekLiyor ve artık aracınız reklam giydirilmiş şekli ile trafikte rahatça dolaşıp firmanızın reklamını yapabilirsiniz.

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
araç kaplama
Product Name
Araç kaplama vergi ve yasal işlemler
Price
USD 500
Product Availability
Pre-Order Only